KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Moda jest Kobietą

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2016

Kraków, Sukiennice

08 - 22 marca 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Sukiennice

11 kwietnia 2016

Kraków Kijów Centrum

Pasma filmowe

1 kwietnia 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

Galeria   Wernisaż wystawy "Theatrum Mulierum" poprzedzony wykładem wprowadzającym prof. Jerzego Vetulaniego "Moda jest Kobietą. Społeczny kontekst stroju" - 8 marca 2016 r.


   Premiera widowiska "Modna przez wieki" w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia Danza - 11 kwietnia 2016 r.


   Pasma filmowe "Być Kobietą" - prezentacja filmu "Coco Chanel", połączona z nocnym zwiedzaniem wystawy "Modna i juz ! Moda w PRL".
   Podziękowania kierujemy do Pana Thierry Guichoux - Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Krakowie za objęcie patronatem honorowym tego wydarzenia.