KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Moda jest Kobietą

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2016

Kraków, Sukiennice

08 - 22 marca 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Sukiennice

11 kwietnia 2016

Kraków Kijów Centrum

Pasma filmowe

1 kwietnia 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

 


Dr Anna Olszewska
Zajmuje się historią przekazu wizualnego w naukach przyrodniczych oraz współczesnymi systemami komunikacji wizualnej funkcjonującymi w Polsce. Jest kulturoznawcą, adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH. Od 2007 pracuje również w Gabinecie Rycin PAU. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2006 roku obroniła doktorat na temat wyobrażeń czasu w sztuce wieków średnich. Swoje studia nad relacjami pomiędzy sztuką a naukami ogłasza w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących. W ten sposób powstały: „Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności” (w Muzeum UJ, 2009), „My i Oni. Zawiła historia odmienności” (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2011). W ostatnich latach opublikowała serię artykułów poświęconych polskim historykom sztuki, w ramach której rozpatruję stosowane przez nich metody badań (Zofia Ameisenowa, Lech Kalinowski) oraz miejsce humanistyki we współczesnej kulturze polskiej (Mieczysław Porębski). Na Wydziale Humanistycznym AGH prowadzi seminarium poświęcone komunikacji wizualnej we współczesnej Polsce, zajęcia z zakresu muzealnictwa oraz historii kultury. kontakt: aolsz@agh.edu.pl


prof. Jerzy Vetulani (fot. Gazeta Krakowska)
Jerzy Adam Vetulani (ur. 21 stycznia 1936 roku w Krakowie) – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, PTP im Kopernika i PT Badania Układu Nerwowego. Przewodniczący sekcji Neuroscience Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Członek licznych towarzystw międzynarodowych, m.in. DANA, EDAB, CINP, ECNP. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie, wykłada neurobiologię na CMUJ. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki (Popularyzator Roku 2012), przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”, autor książek popularno-naukowych, prowadzi blog naukowy „Piękno Neurobiologii” (vetulani.wordpress,com). Członek Rady Polityki Narkotykowej i zwolennik legalizacji marihuany i ogólnej depenalizacji narkotyków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Premiera Rady Ministrów za całokształt dorobku naukowego (2003), Nagrody Kopernikańskiej PAU i Miasta Krakowa (2001), Nagrody im. Jerzego Konorskiego (2001), Medalu Jędrzeja Śniadeckiego za całokształt osiągnięć badawczych z dziedziny psychofarmakologii (2006) oraz Odznaki Krakowa Honoris Gratia (2009), ),, Nagrody im Zbyszka Thielego (2011), wyróżniony tytułem Racjonslidsty Roku (2011), Popularyzatora Nauki (2012), tytuł człowieka roku Gazety Krakowskiej (2013), zdobywca wielu nagród Sekretarza Naukowego PAN i Wydziału Nauk Medycznych PAN,

Działa również społecznie, obecnie jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia dla Małopolski oraz członkiem honorowym Akademii Pełni Życia, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Regularnie prowadzi miniwykład w kabarecie „Gadający Pies”

Pełniejsza informacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Vetulani