KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Moda jest Kobietą

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2016

Kraków, Sukiennice

08 - 22 marca 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Sukiennice

11 kwietnia 2016

Kraków Kijów Centrum

Pasma filmowe

1 kwietnia 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

Organizatorzy wydarzenia


 

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

os. Teatralne 19, 31-946 Kraków
tel. 12 644 34 13, fax 12 685 56 99

biuro@snrr.pl
www.snrr.pl

 

Ewa Bielecka urodzona i wychowana w Krakowie; krakowianka z wyboru i przekonania. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie pracą magisterską z fizjologii wysiłku z oceną bardzo dobrą.

W latach 2003 - 2009  wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Menadżer Sportu w przedmiocie  „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi.”

2009-2011  wykładowca na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarządzanie w turystyce w przedmiocie„Zarządzanie projektami”

Działalność  ZAWODOWA

W latach 1990-94 była współwłaścicielką współzałożycielką i kilku firm, które działały w dziedzinie handlu, transportu, produkcji i deweloperski komercyjnej.

W ramach działalności deweloperskiej współzałożonej przez Ewę Bielecką spółki Super Krak S.A. , (w której pełniła Funkcję Prezesa Rady Nadzorczej do 2002 roku), został zrealizowany pierwszy w Polsce projekt Miasto w Mieście. Na około 40 hektarowym obszarze komercyjnym Olsza, pomiędzy Krakowem a Nową Hutą, na zrestrukturyzowanych i rewitalizowanych terenach poprzemysłowych, zlokalizowane zostały funkcje handlowe, usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe.

W 1996 roku oddany został do użytku pierwszy obiekt – stacja paliw Aral ( obecnie B.P. ),

w 1997 hipermarket GEANT ( obecnie REAL ) z galerią handlową i wielopoziomowym parkingiem.

W roku 1998 powstał kolejny obiekt Market Budowlany OBI wraz z parkingiem.

W następnych latach powstały; Multikino – jako pierwsze wielosalowe kino w Krakowie oraz Park Wodny największy kryty obiekt tego typu w Polsce.

 

Działalność publiczna

W latach 1994-2002 Radna Miasta Krakowa.

W 2003 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa

Jest aktywnie działającym członkiem, w Klubu Rotary Kraków Zamek,

Jedyna kobieta w stowarzyszeniu Klub Krakowski. Od 2011r. członek Komisji Rewizyjnej Klubu Krakowskiego.

Od 2000 roku  Przewodnicząca Rady Przyjaciół Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

0d 1998 roku członek a od 2012 roku wice przewodnicząca Rady Towarzystwa Sportowego „Wisła”.

 

Inicjatorka, pomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju”, które propaguje rozwój przedsiębiorczości oraz wspiera aktywne postawy obywatelskie w społecznościach lokalnych, zajmuje się działalnością charytatywną. Od 1996 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu

W ramach działalności Stowarzyszenia przez kilka lat organizowała wiele spotkań, szkoleń i konferencji zajmujących się oceną polskiego systemu podatkowego i jego reformą oraz przybliżających tematykę Unii Europejskiej.

Jako inicjatorka, wraz ze Stowarzyszeniem ,,Na Rzecz Rozwoju” organizuje wakacyjny wypoczynek dzieciom i młodzieży spędzającym wakacje w miejscu zamieszkania, oraz wspierają proces wyrównywania szans dzieci z uboższych i dysfunkcyjnych rodzin w zakresie dostępu do kultury, edukacji i rekreacji, zapobiegając  i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym

- od 2001 roku -,,Najpiękniejszy Dzień Lata”, w którym wzięło udział przeszło 20 tysięcy dzieci z terenów wiejskich województwa małopolskiego

-  od 2011 roku – projekt ,,Królewskie wakacje”

- od 2013 roku –  projekt ,,Polska-kraj naszych przodków” dla dzieciz kresów wschodnich (Ukraina)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIIENIA

Odznaczenie Srebrny Krzyż Zasług – za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (2006) http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi

Srebrna Odznaka ,,Za zasługi dla Sportu” – przyznana przez Minister Edukacji Narodowej i Sportu (2003) http://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_Za_zas%C5%82ugi_dla_Sportu

 

Nagroda Amicus Hominum – nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego w kategorii Polityka Społeczna i Prorodzinna, za działalność na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywność, wspierającą drugiego człowieka (2012) http://pl.wikipedia.org/wiki/Amicus_Hominum

Odznaka ,,Honoris Gratia” – nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa, za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa w zakresie wspierania działalności kultury fizycznej (2013) http://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_%22Honoris_Gratia%22

Tytuł Człowieka Roku 2001 - za troskę o najmłodszych i wakacyjną akcję ,,Najpiękniejszy            Dzień Lata” dla dzieci z podkrakowskich wiosek (2001)

Medal zasługi MTKKFza wspieranie działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z okazji 55-lecia (2013)

Order Przyjaźni Dziecięcej – nagroda w najwyższej kategorii honorowej, przyznana przez Kapitułę Dziecięcą w Jaroszowcu za najpiękniejsze dni lata (2012)

Certyfikat Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach – za życzliwość, pomoc i ofiarność na rzecz dzieci (2002)

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

strona Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwojuhttp://www.snrr.pl/

Uwolnić Dobro http://www.youtube.com/watch?v=258zNN-TBe8

http://www.bielecka.pl/sd.shtml

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Bielecka

http://www.kobietawiedzawladza.pl/