KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Moda jest Kobietą

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2016

Kraków, Sukiennice

08 - 22 marca 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Sukiennice

11 kwietnia 2016

Kraków Kijów Centrum

Pasma filmowe

1 kwietnia 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

Kobieta-Wiedza – Władza 2016 „Moda jest Kobietą”.

Premiera widowiska Modna przez wieki Baletu Dworskiego Cracovia Danza będzie wiodącym wydarzeniem trzeciej edycji Projektu Kobieta - Wiedza - Władza 2016. Ten multimedialny spektakl: światło, muzyka, taniec, stanie się barwną prezentacją strojów noszonych w różnych epokach przez przedstawicieli wielu stanów społecznych. Pokaz zaplanowany został przede wszystkim jako wielka, historycznie ujęta gala mody, pokazująca nie tylko strój i jego zdobienia przez wieki, ale także znaczenie ubioru w społeczeństwie. Widowisko, poprzez prezentację kostiumów, będzie próbą ukazania także pozycji Krakowa i Polski w świecie oraz wpływów, jakie wywierały na nasz kraj kultury nie tylko europejskie. Dlatego też na wybiegu pojawią się postaci związane ze sztuką, kulturą i historią Europy, Polski i Krakowa.

Modna przez wieki w wykonaniu Cracovia Danza, jedynego w Polsce zawodowego zespołu zajmującego się tańcem dawnym, nie będzie zwykłym pokazem mody. W każdym z obrazów kostiumy prezentowane będą przy wykorzystaniu efektów świetlnych, projekcji multimedialnych, elementów tanecznych, dostosowanych do odpowiedniego okresu historycznego, stanu i charakteru postaci, jak również w powiązaniu z właściwą dla epoki muzyką. Dzięki temu pokaz stanie się okazją do poznania bogatej kultury: stroju i tańca różnych wieków.

Miejsce; Kino Kijów. Centrum w Krakowie

Data; 11 kwietnia 2016 roku godz.19.00

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie uzyskała tytuł sponsora i udzieliła wsparcia dla premiery widowiska "Modna przez wieki" - Baletu Dworskiego Cracovia Danza organizowanego przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju" w ramach trzeciej edycji projektu "Kobieta- Wiedza- Władza" 2016- "Moda jest Kobietą".